Skip to content Skip to footer

אשראי לעסקים

גיוס אשראי לעסקים

אחד המפתחות העיקריים להצלחת עסק הינו היכולת להשיג מימון התואם את צרכי העסק.

האשראי מהווה מנוע צמיחה עבור העסק ומסייע בפתרון קשיים תזרימיים אליהם נקלעים בעלי העסקים. הבעיה היא שהבנקאים לא תמיד מצליחים להבין נכונה את צרכי העסק ולא פעם מקבלים רושם מוטעה לגבי העסק ובעליו. בשל כך נוצר פער בין צרכי העסק האמיתיים לבין האופן בו הם נתפשים ע”י הבנק – פער שמהווה חסם של ממש להתפתחות העסק וצמיחתו.

על מנת לגשר על הפער בין הבנק לעסק נדרשת היכרות עם השפה הבנקאית, וכן מקצועיות ומיומנות.

ארד פיננסים מבססת את פעילותה בתחום גיוס האשראי לעסקים וחברות על ניסיון רב שנים אשר נצבר בעבודה בבנקים ומולם. צוות החברה מתמחה בניתוח כל עסק והבנת צרכי האשראי הייחודיים לו. לחברה ניסיון בליווי ובחינת אלפי עסקים תוך שהיא מתמקדת בתפירת חליפת אשראי מתאימה לכל עסק.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

רוב רובו של האשראי הבנקאי ניתן למספר מצומצם של עסקים גדולים וזאת למרות שמרבית מקומות העבודה מקורם בעסקים הקטנים, שמהווים מנוע צמיחה חיוני לכלכלה. על מנת לפתור כשל שוק זה, נוצרה הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, שהינה קרן ממשלתית.

הקרן מסייעת לעסקים קיימים במתן מימון לצרכי התרחבות, רכישת ציוד, מלאי, גישור על פערי תשלומים ותקבולים, העסקת עובדים, פרסום וכדומה.

בנוסף מסייעת הקרן בהקמת עסקים חדשים בתנאים מועדפים.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה הלוואות בסכום של עד 8 מיליון ש”ח לעסק, וזאת באמצעות 4 בנקים מסחריים: בנק הפועלים; בנק מזרחי טפחות; בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל דיסקונט.

התנאים המועדפים אותם מציעה הקרן:

  • הלוואות החל מ-100,000 ש”ח ועד 8 מיליון ש”ח (עפ”י גובה מחזור).
  • הלוואות לזמן ארוך – תקופת ההחזר הינה 5 שנים עם חצי שנה גרייס.
  • עמלות נמוכות ואפשרות לפרעון מוקדם.
  • ריביות אטרקטיביות.
  • בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה (עסקים בהקמה – 10% בטחונות עבור הלוואה בסכום של עד 300,000 ש”ח).
  • הלוואה שאינה יושבת על האובליגו הבנקאי של העסק.
  • מסלול ייחודי עבור יזמים המעוניינים בהקמת עסק חדש באופן עצמאי או כזכיינים (ניתן לקבל הלוואה של עד חצי מיליון ש”ח).

קרנות ומענקים

עסקים קטנים ובינוניים ויזמים חדשים הזקוקים לסיוע על-מנת להתפתח כלכלית או לצלוח משברים יכולים להיעזר בקרנות ותוכניות שונות המציעות מגוון פתרונות אשראי. כמו כן הן מקדמות עסקים באזורים פריפריאליים, וזאת מתוך אמונה כי אלה מהווים מנוף פיתוח וצמיחה חשוב למשק כמו גם לחברה בישראל.

ליועצים ב”ארד פיננסים” ניסיון רב בעבודה מול גופים אלה.

קרן קורת – הקרן נוסדה ב-1994 והעמידה עד היום הלוואות בהיקף של כמיליארד ש”ח שמהן נהנו אלפי עסקים. קרן קורת מעניקה הלוואות של 100,000 עד 750,000 ש”ח ל-5 שנים עם תקופת גרייס של 3-6 חודשים. הריבית הינה פריים+1.5% והביטחונות הנדרשים הם בשיעור של 25%.

קרן צפונה דרומה –מיועדת לסייע לעסקים יצרניים ולמפעלים באזור הצפון והדרום באמצעות הלוואה של עד 2 מיליון ₪, בריבית של פריים+1.5 עד 5 שנים (כולל עד 6 חודשי גרייס)

מתאימה למפעלים קטנים ובינוניים הקיימים באזור הגליל והנגב (דגש על מפעלים מוטי-ייצוא)


קרן סוכנות היהודית- המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, מפעיל קרנות הלוואות לקידום הקמת והרחבת עסקים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. לקרנות תורמות קהילות יהודיות ברחבי העולם והן מעודדות צמיחה כלכלית בישראל מאז שנת 2001

המדען הראשי – “ארד פיננסים” מתמחה בגיוס כספים במסגרת המסלולים השונים שמציע המדען הראשי בשלל תחומי המשק לרבות תעשייה מסורתית, הייטק, יזמות צעירה וכדומה. החברה מסייעת בבניית תוכניות עסקיות, מילוי טפסי הבקשה, ייצוג העסק מול אנשי המדען וכל מה שנדרש כדי לזכות בתמיכתו.

הקרן מסייעת לעסקים קיימים במתן מימון לצרכי התרחבות, רכישת ציוד, מלאי, גישור על פערי תשלומים ותקבולים, העסקת עובדים, פרסום וכדומה.

בנוסף מסייעת הקרן בהקמת עסקים חדשים בתנאים מועדפים.

בניית הרכב אשראי בריא לעסק

אשראי הינו מנוע צמיחה חשוב בהתרחבות העסק. יחד עם זאת, אשראי שאינו מנוהל נכונה עלול לגרום לפעולה ההפוכה ואף להכניס את העסק למצוקה פיננסית.

ארד פיננסים בוחנת את מבנה האשראי הקיים של לקוחותיה, את התאמתו לאופי פעילות העסק מחד ולמקובל בענף מאידך, ותופרת עבור כל לקוח “חליפת אשראי” המותאמת לו באופן ייחודי.

לצוות החברה ניסיון רב בניהול משאים ומתנים מול הבנקים על ריביות ועמלות, הגדלת מסגרות חח”ד, קבלת הלוואות בתנאים מועדפים וכו’.

בנוסף ל”תפירת” הרכב האשראי העסקי ולליווי העסק מול הבנקים, החברה דוגלת בהקניית כלים להתנהלות “בנקאית” נכונה וכן דוגלת בניצול התחרות ההולכת וגוברת בין הבנקים אשר מגדילה את יכולת המשא ומתן איתם ומאפשרת מעבר קל ופשוט בין בנק לבנק.